คลังเก็บป้ายกำกับ: แฟชั่นโชว์

We Are Model Fashion Show 2023

ผลงานจากเด็กนักเรียนจากสถาบันสอนเดินและและพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปี พ.ศ.2566

เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อเนื่องมายาวนานร่วม 20 ปี ที่ทางสถาบันสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ We Are Model จะต้องมีภาคปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนที่เรียนกับทางสถาบัน เพื่อให้เด็กๆได้มีประสบการณ์จริงจากการที่เรียนมาในคลาส ได้เรียนรู้ถึงการแต่งหน้า ทำผม เมื่อต้องพบเจอกับสถานการณ์จริงๆ ฉะนั้นนอกจากจะได้แสดงออกต่อสายตาของบุคคลทั่วไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่เด็กๆได้กลับโดยไม่รู้ตัวนั่นคือวินัยในการรักษาเวลา และเด็กๆของเราก็ทำได้ดีเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งนัก

หากผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมีความสนใจอยากปรับบุคลิกภาพ และพัฒนาบุคลิกสามารถสอบทางทางสถาบันสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพได้โดยตรงนะคะ