อบรมบุคลิกภาพ พรรคประชาธิปัตย์

บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันหลายหน่วยงานเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ในองค์กรของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ไปจนถึงพรรคการเมือง อย่างครั้งนี้ ลูกหมีได้รับเกียรติจากพรรคประชาธิปัตย์ให้เข้ามาอบรมบุคลิกภาพ เจ้าหน้าที่ประจำพรรค ให้ทุกคนได้มีบุคลิกที่ดีขึ้น ลูกหมีเชื่อว่าบุคลิกที่ดีสร้างได้ค่ะ แต่ถ้าจะให้ได้ผลจริง ๆ จะต้องฝึกทุกวัน ทุกครั้งที่รู้สึกตัว แล้วคุณ ๆ จะเป็นผู้ที่เดิน ยืน นั่ง สวยและดูดีกันทุกคนนะคะ