work shop ดีๆกับลูกหมี

adminwrm

ลูกหมีได้มีโอกาสไปอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับ Bangkok airways และ เทรนนิ่งให้กับพนักงานต้อนรับ Central world เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับพนักงานไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง และยิ้มอย่างไรให้สวยงามและเป็นมิตร ลูกหมีมีภาพบรรยากาศมาให้ชมด้วยนะคะ