Model Training Course

Course : Model Training เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายแบบนางแบบ จนถึงนายแบบนางแบบมืออาชีพ เรียนตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเป็นนายแบบนางแบบ เรียนรู้ประสบการณ์ เรียนพื้นฐานของการใช้โครงสร้างร่างกาย เรียนวิธีการจัดระเบียบร่างกายให้สวยงามให้เหมาะกับรูปร่างของตน เรียนการโพสต์เพื่อสร้างแรงดึงดูดจากผู้ชม

ราคาค่าเรียน 30,000 บาท / คอร์ส (ชำระเป็นเงินสด)
มัดจำ 5,000 บาท นับจากวันที่สมัคร และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันที่เรียน
เรียนทั้งหมด 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
รับชายและหญิง อายุตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไป


Course อื่น ๆ ของเรา

คอร์ส Model Training เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนางแบบนายแบบ จนถึงนางแบบนายแบบมืออาชีพ การเรียน เรียนตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเป็นนางแบบ เรียนรู้ประสบการณ์ความเป็นนางแบบ เรียนพื้นฐานของการใช้โครงสร้างร่างกาย เรียนวิธีจัดระเบียบร่างกายให้สวยงามให้เหมาะกับรูปร่างของตน เรียนการโพสต์เพื่อสร้างแรงดึงดูดจากผู้ชม และอื่นๆอีกมากมาย

-เรียน 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ราคา 30,000 บาท

-รับชายและหญิงตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

บุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับทุกๆคนในทุกเพศทุกวัย มาสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ สร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณทั้งภายนอกและภายใน เรียนรู้วิธีการคิดอย่างมีความสุขเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดี สนุกกับการแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยและเท่ห์ในสไตล์ของคุณเอง

-เรียน 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ราคา 30,000 บาท

-รับชายและหญิงตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

ผู้ที่สนใจเป็นทั้งนางแบบในขั้นพื้นฐาน สามารถทำงานเป็นนายแบบและนางแบบได้ และยังต้องการทราบถึงการมีบุคลิกภาพที่ เรียนรู้วิธีการเดินในสวยงามและปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองเป็นคนใหม่ คอร์สนี้จะเหมาะกับคุณค่ะ

-เรียน 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ราคา 30,000 บาท

-รับชายและหญิงตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

คอร์สอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับบุคลากรในองค์กรต่างๆ

เนื้อหาการอบรม ทาง We are model จะฝึกและพัฒนาบุคลกรในด้านบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน การดูแลตังเองทั้งด้านจิตใจและร่างกาย มีการฝึกบุคลิกภาพด้านการเดิน การนั่ง การยืน การไหว้ การสร้างรอยยิ้ม ฝึกการอ่านออกเสียง การควบกล้ำ และยังฝึกเรื่องการแต่งหน้าในเข้ากับตัวเอง รวมถึงการดูแลทรงผมอย่างง่ายๆด้วย และยังเน้นเรื่องการ Mix&Match และแต่งกายให้เหมาะสมในชุด uniform

ผู้อบรม : นางสาวรัศมี ทองสิริไพรศรี (ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จำนวนผู้เข้าอบรม : 50 คน

ราคา 60,000 บาท